Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).