Cena kursu podstawowego kat. B 1200 zł

Egzamin wewnętrzny (teoretyczny + praktyczny)
zaliczony za pierwszym podejściem bezpłatny

Szkolenie uzupełniające praktyczne lub dodatkowa godzina jazdy 40 zł

Dodatkowe szkolenie teoretyczne
10 godzinne (zaświadczenie) 80 zł + 20 zł egzamin wewnętrzny

Dodatkowe szkolenie praktyczne
5 godzin nauki jazdy (zaświadczenie) 200 zł + 40 zł egzamin wewnętrzny

Badanie lekarskie w OSK 50 zł
Przy zapisach na kurs prosimy o dostarczenie do Ośrodka:

  • zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, (takie samo jak do dowodu osobistego),
  • badania poziomu cukru (na czczo, do wykonania w laboratorium),
  • dokument tożsamości z numerem PESEL (dowod osobisty lub paszport).


Jakie warunki trzeba spełnić aby posiadać prawo jazdy kategorii B?
  • Osiągnięcie wymaganego wieku - 18 lat
  • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna, jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat) Zgoda rodziców - plik do pobrania
  • Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • Odbycie wymaganego szkolenia oraz pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego
  • Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego


Punkty kontrolne - komora silnika - plik PDF
Punkty kontrolne - komora silnika - plik prezentacji PowerPoint

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B 14 stycznia 2014 r. (wtorek) godz. 17:00 1 200 PLN